PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-019
94 51 2 150 357-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 358-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 359-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 360-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 361-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 362-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 363-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 364-9    PL-PKPIC

43WE-019 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 22.02.2016 PESA Bydgoszcz
P4-1/1 16.04.2021 PESA Bydgoszcz