PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-018
94 51 2 150 349-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 350-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 351-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 352-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 353-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 354-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 355-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 356-5    PL-PKPIC

43WE-018 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 06.02.2016 PESA Bydgoszcz
P4-1/1 09.11.2021 PESA Bydgoszcz