PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-015
94 51 2 150 325-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 326-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 327-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 328-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 329-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 330-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 331-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 332-6    PL-PKPIC

43WE-015 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.01.2016 PESA Bydgoszcz
P4/1 22.02.2021 PESA Bydgoszcz