PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-013
94 51 2 150 309-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 310-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 311-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 312-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 313-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 314-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 315-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 316-9    PL-PKPIC

43WE-013 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.01.2016 PESA Bydgoszcz
P4/1 02.04.2021 PESA Bydgoszcz
Galeria zdjęć pojazdu
20.08.2015 | PESA Bydgoszcz | Człon 43WE-013 C na etapie produkcji. 43WE-013
20.08.2015 | PESA Bydgoszcz | Człon 43WE-013 C na etapie produkcji. 43WE-013