PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-012
94 51 2 150 301-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 302-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 303-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 304-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 305-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 306-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 307-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 308-6    PL-PKPIC

43WE-012 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 15.01.2016 PESA Bydgoszcz
P4/1 17.08.2021 PESA Bydgoszcz