PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-009
94 51 2 150 277-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 278-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 279-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 280-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 281-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 282-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 283-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 284-9    PL-PKPIC

43WE-009 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.12.2015 PESA Bydgoszcz
P4-1/1 24.06.2021 PESA Bydgoszcz
Galeria zdjęć pojazdu
21.11.2015 | PESA Bydgoszcz ED161-009 i ED161-002
20.07.2015 | PESA Bydgoszcz | Człon 43WE-009 F na etapie produkcji. 43WE-009