PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-007
94 51 2 150 261-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 262-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 263-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 264-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 265-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 266-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 267-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 268-2    PL-PKPIC

43WE-007 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.12.2015 PESA Bydgoszcz
P4/1 15.10.2021 PESA Bydgoszcz
Galeria zdjęć pojazdu
19.06.2015 | PESA Bydgoszcz | Człon 43WE-007 E na etapie produkcji. 43WE-007