PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-006
94 51 2 150 253-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 254-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 255-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 256-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 257-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 258-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 259-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 260-9    PL-PKPIC

43WE-006 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.12.2015 PESA Bydgoszcz
P4/1 11.10.2021 PESA Bydgoszcz
Galeria zdjęć pojazdu
18.04.2016 | PESA Bydgoszcz ED161-006
25.06.2015 | PESA Bydgoszcz | Człon 43WE-006 E na etapie produkcji. 43WE-006