PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-005
94 51 2 150 245-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 246-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 247-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 248-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 249-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 250-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 251-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 252-6    PL-PKPIC

43WE-005 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.12.2015 PESA Bydgoszcz
P4/1 28.10.2021 ZNTK Mińsk Maz.
Galeria zdjęć pojazdu
29.11.2016 | PESA Bydgoszcz ED161-005
29.11.2016 | PESA Bydgoszcz ED161-005 i EN76-008