PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu
SU160-008
92 51 5 650 008-2    PL-PKPIC

111Db-009 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 12.10.2015 PESA Bydgoszcz