PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
SU160-007
92 51 5 650 007-4    PL-PKPIC

111Db-008 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.09.2015 PESA Bydgoszcz