PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
SU160-005
92 51 5 650 005-8    PL-PKPIC

111Db-006 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 13.08.2015 PESA Bydgoszcz