PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

del. Zakład Centralny w Warszawie
SU160-004
92 51 5 650 004-1    PL-PKPIC

111Db-005 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.07.2015 PESA Bydgoszcz
Galeria zdjęć pojazdu
21.12.2016 | PESA Bydgoszcz SU160-004