Koleje Mazowieckie
ER160-61 / L-4423-61
94 51 2 141 513-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 516-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 517-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 515-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 514-1    PL-KMKOL

L-4423-61 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.07.2023 Stadler Polska