Koleje Mazowieckie
ER160-60 / L-4423-60
94 51 2 141 508-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 511-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 512-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 510-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 509-1    PL-KMKOL

L-4423-60 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.07.2023 Stadler Polska