Koleje Mazowieckie
ER160-58 / L-4423-58
94 51 2 141 498-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 501-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 502-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 500-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 499-5    PL-KMKOL

L-4423-58 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.06.2023 Stadler Polska