Koleje Mazowieckie
ER160-57 / L-4423-57
94 51 2 141 493-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 496-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 497-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 495-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 494-6    PL-KMKOL

L-4423-57 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.06.2023 Stadler Polska