Koleje Mazowieckie
ER160-55 / L-4423-55
94 51 2 141 483-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 486-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 487-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 485-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 484-7    PL-KMKOL

L-4423-55 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 15.05.2023 Stadler Polska