Koleje Mazowieckie
ER160-54 / L-4423-54
94 51 2 141 478-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 481-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 482-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 480-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 479-7    PL-KMKOL

L-4423-54 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 15.05.2023 Stadler Polska