Koleje Mazowieckie
ER160-53 / L-4423-53
94 51 2 141 473-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 476-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 477-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 475-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 474-8    PL-KMKOL

L-4423-53 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.04.2023 Stadler Polska