Koleje Mazowieckie
ER160-52 / L-4423-52
94 51 2 141 468-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 471-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 472-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 470-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 469-8    PL-KMKOL

L-4423-52 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.04.2023 Stadler Polska