Koleje Mazowieckie
ER160-51 / L-4423-51
94 51 2 141 463-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 466-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 467-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 465-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 464-9    PL-KMKOL

L-4423-51 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.04.2023 Stadler Polska