Koleje Mazowieckie
ER160-50 / L-4423-50
94 51 2 141 458-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 461-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 462-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 460-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 459-9    PL-KMKOL

L-4423-50 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.03.2023 Stadler Polska