Koleje Mazowieckie
ER160-48 / L-4423-48
94 51 2 141 448-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 451-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 452-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 450-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 449-0    PL-KMKOL

L-4423-48 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.03.2023 Stadler Polska