Koleje Mazowieckie
ER160-47 / L-4423-47
94 51 2 141 443-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 446-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 447-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 445-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 444-1    PL-KMKOL

L-4423-47 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.02.2023 Stadler Polska