Koleje Mazowieckie
ER160-46 / L-4423-46
94 51 2 141 438-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 441-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 442-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 440-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 439-1    PL-KMKOL

L-4423-46 / 2023
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.02.2023 Stadler Polska