Koleje Mazowieckie
ER160-45 / L-4423-45
94 51 2 141 433-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 436-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 437-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 435-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 434-2    PL-KMKOL

L-4423-45 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.11.2022 Stadler Polska