Koleje Mazowieckie
ER160-44 / L-4423-44
94 51 2 141 428-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 431-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 432-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 430-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 429-2    PL-KMKOL

L-4423-44 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.11.2022 Stadler Polska