Koleje Mazowieckie
ER160-43 / L-4423-43
94 51 2 141 423-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 426-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 427-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 425-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 424-3    PL-KMKOL

L-4423-43 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.10.2022 Stadler Polska