Koleje Mazowieckie
ER160-42 / L-4423-42
94 51 2 141 418-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 421-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 422-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 420-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 419-3    PL-KMKOL

L-4423-42 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.10.2022 Stadler Polska