Koleje Mazowieckie
ER160-41 / L-4423-41
94 51 2 141 413-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 416-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 417-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 415-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 414-4    PL-KMKOL

L-4423-41 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.10.2022 Stadler Polska