Koleje Mazowieckie
ER160-40 / L-4423-40
94 51 2 141 408-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 411-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 412-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 410-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 409-4    PL-KMKOL

L-4423-40 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 26.09.2022 Stadler Polska