Koleje Mazowieckie
ER160-39 / L-4423-39
94 51 2 141 403-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 406-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 407-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 405-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 404-5    PL-KMKOL

L-4423-39 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 26.09.2022 Stadler Polska