Koleje Mazowieckie
ER160-38 / L-4423-38
94 51 2 141 398-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 401-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 402-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 400-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 399-7    PL-KMKOL

L-4423-38 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.09.2022 Stadler Polska