Koleje Mazowieckie
ER160-37 / L-4423-37
94 51 2 141 393-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 396-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 397-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 395-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 394-8    PL-KMKOL

L-4423-37 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.08.2022 Stadler Polska