Koleje Mazowieckie
ER160-36 / L-4423-36
94 51 2 141 388-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 391-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 392-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 390-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 389-8    PL-KMKOL

L-4423-36 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.08.2022 Stadler Polska