Koleje Mazowieckie
ER160-35 / L-4423-35
94 51 2 141 383-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 386-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 387-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 385-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 384-9    PL-KMKOL

L-4423-35 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.07.2022 Stadler Polska