Koleje Mazowieckie
ER160-34 / L-4423-34
94 51 2 141 378-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 381-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 382-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 380-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 379-9    PL-KMKOL

L-4423-34 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.06.2022 Stadler Polska