Koleje Mazowieckie
ER160-33 / L-4423-33
94 51 2 141 373-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 376-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 377-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 375-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 374-0    PL-KMKOL

L-4423-33 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.06.2022 Stadler Polska