Koleje Mazowieckie
ER160-32 / L-4423-32
94 51 2 141 368-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 371-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 372-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 370-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 369-0    PL-KMKOL

L-4423-32 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.05.2022 Stadler Polska