Koleje Mazowieckie
ER160-31 / L-4423-31
94 51 2 141 363-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 366-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 367-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 365-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 364-1    PL-KMKOL

L-4423-31 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.02.2022 Stadler Polska