Koleje Mazowieckie
ER160-30 / L-4423-30
94 51 2 141 358-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 361-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 362-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 360-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 359-1    PL-KMKOL

L-4423-30 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.04.2022 Stadler Polska