Koleje Mazowieckie
ER160-29 / L-4423-29
94 51 2 141 353-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 356-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 357-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 355-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 354-2    PL-KMKOL

L-4423-29 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.03.2022 Stadler Polska