Koleje Mazowieckie
ER160-28 / L-4423-28
94 51 2 141 348-4    PL-KMKOL
94 51 2 141 351-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 352-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 350-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 349-2    PL-KMKOL

L-4423-28 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.02.2022 Stadler Polska