Koleje Mazowieckie
ER160-27 / L-4423-27
94 51 2 141 343-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 346-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 347-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 345-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 344-3    PL-KMKOL

L-4423-27 / 2022
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.05.2022 Stadler Polska