Koleje Mazowieckie
ER160-26 / L-4423-26
94 51 2 141 338-5    PL-KMKOL
94 51 2 141 341-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 342-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 340-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 339-3    PL-KMKOL

L-4423-26 / 2021
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.12.2021 Stadler Polska