Koleje Mazowieckie
ER160-25 / L-4423-25
94 51 2 141 333-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 336-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 337-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 335-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 334-4    PL-KMKOL

L-4423-25 / 2021
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.12.2021 Stadler Polska