Koleje Mazowieckie
ER160-24 / L-4423-24
94 51 2 141 328-6    PL-KMKOL
94 51 2 141 331-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 332-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 330-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 329-4    PL-KMKOL

L-4423-24 / 2021
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.12.2021 Stadler Polska