Koleje Mazowieckie
ER160-23 / L-4423-23
94 51 2 141 323-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 326-0    PL-KMKOL
94 51 2 141 327-8    PL-KMKOL
94 51 2 141 325-2    PL-KMKOL
94 51 2 141 324-5    PL-KMKOL

L-4423-23 / 2021
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.12.2021 Stadler Polska