Koleje Mazowieckie
ER160-22 / L-4423-22
94 51 2 141 318-7    PL-KMKOL
94 51 2 141 321-1    PL-KMKOL
94 51 2 141 322-9    PL-KMKOL
94 51 2 141 320-3    PL-KMKOL
94 51 2 141 319-5    PL-KMKOL

L-4423-22 / 2021
Stadler Polska
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.12.2021 Stadler Polska